Waar ben ik ?

Fotogroep Interfocus is opgericht in september 2012.

De leden van deze groep komen uit de regio Midden-Limburg en zijn enthousiaste, gevorderde vrijetijds-fotografen.
Tijdens de bijeenkomsten (1 keer per 2 à 3 weken) in de Ster aan de Raadhuisstraat in Maasniel wordt het eigen werk aan elkaar getoond en kritisch besproken. De feedback van de andere leden en eventuele externe beoordelaars is gericht op het verbeteren van de fotografische en kunstzinnige ontwikkeling van de groep en de individuele fotograaf.

Dit ontwikkelingsproces wordt ondersteund door het delen van kennis en vaardigheden over de fotografie / geschiedenis van de fotografie / hedendaagse fotografie / creatieve ontwikkeling en technieken (camerabeheersing en Photoshop).

Alle leden leveren hieraan een bijdrage door minstens 1 x per jaar een workshop te verzorgen over bovengenoemde thema’s. Om actief te kunnen participeren wordt van de leden verwacht dat ze beschikken over de basiskennis en -technieken Fotografie en Photoshop.