Waar ben ik ?

<< foto 06   foto 08 >>

 

Het vermoeden bestaat dat er al in het midden van de dertiende eeuw Joden in Roermond zijn geweest. Hun namen worden rond 1275 in Keulen genoemd. In de veertiende eeuw staat hun aanwezigheid hier vast. Tot in het midden van de zestiende eeuw worden Joden genoemd in Roermond, zij het met onderbrekingen van soms tientallen jaren. Vaak is onbekend wat er in de tussenliggende perioden gebeurd is. Meer dan twee eeuwen daarna zijn er geen Joden in Roermond geweest, tot in de periode van de Franse overheersing. Eerst onder Nederlands gezag in 1817 ontstaat er een zelfstandige Joodse gemeente. In 1833 vestigde zich de bekende familie Goudsmit in Roermond.

In de tweede helft van de 19e eeuw bedreigen het opkomend nationalisme en het antisemitisme de Joodse gemeenschap. Die ontwikkelingen zetten zich versterkt door in de 20e eeuw en culmineren in de Shoah (jodenvervolging en genocide) tijdens WO II. Na de Tweede Wereldoorlog proberen de Roermondse Joden hun oude traditie weer op te pakken. De synagoge wordt hersteld maar het aantal leden neemt af. In 1986 volgt de fusie met de Joodse gemeente in Maastricht. Voor zover bekend zijn er nu geen Joden meer in Roermond.

Uitdrukkelijk is het eeuwenlange spanningsveld tussen katholicisme en jodendom in de lezing van 4 februari 2020 (“Joden in de Roermondse geschiedenis", door Hein van der Bruggen) aan de orde gekomen.
De synagoge in Roermond ligt aan de Hamstraat midden in de binnenstad.
De Synagoge werd geopend in 1853, nadat al ca. twintig jaar daarvoor geloofsdiensten werden gehouden.
70 Joden werden rechtstreeks uit Roermond of uit hun onderduikplaats gedeporteerd en omgekomen. Daarnaast nog 15 direct met Roermond verwante Joden.
Wat ons nu rest, is de plicht om de herinnering in stand te houden aan wat er was en wie de slachtoffers waren. Dit alles in het besef van de harde en bittere werkelijkheid:
Wij lieten hen gaan.

Op de binnenplaats van deze synagoge staat een stalen monument (zie ook foto 8) dat herdenkt de 133 Joodse inwoners van Roermond die zijn vermoord in de Holocaust.

'Mogen hun zielen opgenomen worden
In de bundel van het eeuwige leven.'

 


Bronnen en meer informatie:

De Joodse Synagoge - Stichting Rura
https://www.rura.nl/synagoge

Joods cultureel kwartier
https://jck.nl/nl/page/roermond

Wikipedia - Joodse gemeenschap in Roermond
https://www.wikiwand.com/nl/Joodse_gemeenschap_in_Roermond

Traces of War
https://www.tracesofwar.nl/sights/68423/Joods-Monument-Roermond.htm

 

Klik rechtstreeks door naar de andere pagina's (de nummers verwijzen naar de fotonummers):

- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 - - 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
          
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 -
          
- 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - Inhoudsopgave    Expositie Frontstad